Contact

Email—Yixing Zheng@nanjing-school.com

Location for recycling—Nanjing international school, Xue Heng Lu 8, Xian Lin College and University Town Qi Xia District, Nanjing PRC 210023