August 27

Choir Songs

CNY Song

新年快乐

Song with Ms. Bella’s voice on it

Song

 

ALL

duì nǐ shuō shēng xīn nián kuài lè

对你说声新年 快 乐

zhèyī niánxīn kǔxīn kǔsuànshen me

这一年 辛苦 辛苦 算什 么

zài máng máng rén hǎizhī zhōng xuǎn zhōng wǒ

在 茫 茫人海 之中 选 中 我

wǒjiù shìzuì zuì xìng fúdenàyī gèwǒ

我就是最最 幸福 的那一个我

yīqǐshuō shēng xīn niánkuài lè

一起说声新 年快乐

hái yǒuhǎo duōhǎo duōdehuàduì nǐ shuō

还有 好多 好 多 的话 对你 说

nǐ de cún zài

你 的存在

cái chéng jiù gèng hǎodewǒ

haha 才成就 更 好 的我

 

Solo (this is the verse for the audition)

nǐ xiào detài dà le bā

你笑 得 太大了吧

zuǐ jiǎo yǐ kāi chū le huā

嘴角已开出了花

yǒu méi yǒu rén fú wǒ yī bǎ

有没有 人扶 我一把

mò qì shì bù yòng shuō huà

默契是不用 说话

jiù dǒng wǒ mà nǐ duō shǎ

就懂 我骂 你多傻

jiù zhè me yú kuài de chéng rèn bā

就这么愉快 的承 认 吧

shí jiān xiàng bái mǎzhuǎn yǎn liū qù

时 间像 白 马 转 眼 溜 去

yī qǐ huān xiàokū qìzǒu guò huā jìyǔ jì

一起欢笑哭泣 走过 花季 雨季

liú xià qīng chūn de huí yì

留下青春的回忆

 

ALL

duì nǐ shuō shēng xīn nián kuài lè

对你说声新年 快 乐

zhèyī niánxīn kǔxīn kǔsuànshen me

这一年 辛苦 辛苦 算什 么

zài máng máng rén hǎizhī zhōng xuǎn zhōng wǒ

在 茫 茫人海 之中 选 中 我

wǒjiù shìzuì zuì xìng fúdenàyī gèwǒ

我就是最最 幸福 的那一个我

yīqǐshuō shēng xīn niánkuài lè

一起说声新 年快乐

hái yǒuhǎo duōhǎo duōdehuàduì nǐ shuō

还有 好多 好 多 的话 对你 说

nǐ de cún zài

你 的存在

cái chéng jiù gèng hǎodewǒ

haha 才成就 更 好 的我

 

Solo

nǐ xiǎng wǒxiǎng dào bù xíng

你想 我想到 不 行

shì zài fā shé me shén jīng

是在发什么神经

guāi guāi děng wǒ àn nǐ mén líng

乖 乖 等 我 按你门 铃

nǐpéi wǒkòng sù céng jīng

你陪我 控诉曾经

yě zòng wǒyī yì gū xíng

也 纵 我一 意 孤 行

què zài guān jiàn shí kè hǎn tíng

却在关键时刻喊停

shíjiān xiàng bái mǎzhuǎn yǎn liū qù

时间 像白 马 转 眼 溜 去

yī qǐ huān xiàokū qìgǎn shòu ài hézhēn xī

一起 欢笑 哭泣 感受爱和 珍 惜

liú xià qīng chūn de huí yì 

留下青 春的回忆

 

duì nǐ shuō shēngxīn nián kuài lè

对你说声新年 快 乐

zhèyī niánxīn kǔxīn kǔsuànshen me

这一年 辛苦 辛苦 算什 么

zài máng máng rén hǎizhī zhōng xuǎn zhōng wǒ

在 茫 茫人海 之中 选 中 我

wǒjiù shìzuì zuì xìng fúdenàyī gèwǒ

我就是最最 幸福 的那一个我

yīqǐshuō shēng xīn niánkuài lè

一起说声新 年快乐

hái yǒuhǎo duōhǎo duōdehuàduì nǐ shuō

还有 好多 好 多 的话 对你 说

nǐ de cún zài

你 的存在

cái chéng jiù gèng hǎodewǒ

haha 才成就 更 好 的我

 

 

 

 

Baba yetu

Pronunciation

Soloist:

Oo, oo, oo, oo

Baba yetu, yetu uliye Mbinguni yetu, yetu, amina Baba yetu, yetu, uliye
M jina lakoe litukuzwe

All:

Baba yetu, yetu uliye Mbinguni yetu, yetu, amina Baba yetu, yetu, uliye
M jina lakoe litukuzwe

Oo, oo, oo, oo, Oo, oo, oo, oo, ah Oo, oo, oo, oo, Na me lay lay

Group 1:

Oooooo

Baba yetu, yetu, uliye M jina lakoe litukuzwe

Ooooooo
amina

Baba yetu, yetu, uliye M jina lakoe litukuzwe

All:

Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo

Ufalme wako ufike utakalo Lifanyike duniani kama mbinguni amina ooooooo

(Instrumental)

Baba yetu, yetu uliye Mbinguni yetu, yetu, amina Baba yetu, yetu, uliye
M jina lakoe litukuzwe
2X

Oo, oo, oo, oo, Oo, oo, oo, oo, ah Oo, oo, oo, oo, Na me lay lay

Soloist:

Baba yetu, yetu, uliye Jina lako litukuzwe 2X

ALL:

Mmmmmmmm

Group 2:

Baba yetu, yetu uliye Mbinguni yetu, yetu, amina

Baba yetu

Baba yetu, yetu uliye Mbinguni yetu, yetu, amina

Binguny yetu

 

We Are As One

Piano backing track

 

Full instrumental track

 

With the vocals:

https://www.sheetmusicplus.com/title/chris-lawry-we-are-as-one-vocal-duet-or-sa-choir-digital-sheet-music/20664993

 

  1. Do you remember those days in the sun?

Without a thought for when the day is done.

Happy, contented in that world of mine,

I thought I’d have you ‘til the end of time.

 

Part 1:

And ev’ry minute flies so fast,

 

Part 2:

Hurry as the clock is ticking.

 

Part 1:

Ev’ry second make it last.

 

All (in harmony):

One day things may change.

 

 

All (backing throughout verse 2 in harmony):

Ooo

 

  1. The skies turn black and grey: what do we do?

So many questions but the answers, few.

We can’t control the why, the when or the how,

I guess that best we have is ‘live for the now!’

 

Part 1:

And ev’ry minute flies so fast

 

Part 2:

Hurry as the clock is ticking.

 

Part 1:

Ev’ry second make it last.

 

All (in harmony):

One day things may change.

 

So stop the clock

And let it be.

Whatever separates us now

Just has to be.

 

With peace and love

Deep in the heart,

We are as one

And not apart.

 

All (backing throughout verse 2 in harmony):

Ooo

 

  1. The heavens open and it starts to rain,

The sky like tears against the window pane.

    the window pane.

But I am here inside and safe from the storm,

and safe from the storm,

The fire you left in me will keep me warm.

will keep me warm.

Part 1:

And ev’ry minute flies so fast

 

Part 2:

Hurry as the clock is ticking.

 

Part 1:

Ev’ry second make it last.

 

All (in harmony):

One day things may change.

 

So stop the clock

And let it be.

Whatever separates us now

Just has to be.

 

With peace and love

Deep in the heart,

We are as one

And not apart.

 

Part 2:

We are as one.

 

Part 1:

And not apart.

 

Part 2:

We are as one.

 

Part 1:

And not apart.

 

Part 2:

We are as one.

 

All (in harmony):

We are as one.

 

On top of the world

(Imagine Dragons)

Original Version

Lyrics with vocals

Lyrics without vocals

If you love somebody
Better tell them while they’re here ’cause
They just may run away from you

 

You’ll never know what went well
Then again it just depends on
How long of time is left for you

 

I’ve had the highest mountains
I’ve had the deepest rivers
You can have it all but life keeps moving

 

Now take it in but don’t look down

 

‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world

 

I’ve tried to cut these corners
Try to take the easy way out
I kept on falling short of something

 

I could of gave up then but
Then again I couldn’t have ’cause
I’ve traveled all this way for something

Now take it in but don’t look down

 

‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world

 

‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child

 

And I know it’s hard when you’re falling down
And it’s a long way up and you make your round
But get up now, get up, get up now

 

And I know it’s hard when you’re falling down
And it’s a long way up and you make your round
Get up now, get up, get up now
‘Cause I’m on top of the world, ‘ay
I’m on top of the world, ‘ay
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ay
Been holding it in for a while, ‘ay
Take you with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world

 

Nov./Dec. Holiday Songs

Silent night

Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child
Holy infant, tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Silent night, Holy night
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth
Jesus, Lord at thy birth.

Silent night, Holy night
Shepherds quake, at the sight
Glories stream from heaven above
Heavenly, hosts sing Hallelujah.
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born.

 

Away in a manger

Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus lay down His sweet head.
The stars in the bright sky looked down where He lay,
The little lord Jesus asleep on the hay.

The cattle are lowing, the baby awakes
But little Lord Jesus, no crying He makes.
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky.
And stay by my side till morning is nigh.

 

We three kings

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar.
Field and fountain, moor and mountain,
Following yonder star.

O star of wonder, star of night,
Star of royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Following yonder star.

Born a king on Bethlehem’s plain,
Gold I bring to crown Him again,
King forever, ceasing never
Over us all to reign.

O star of wonder, star of night,
Star of royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Following yonder star.

Glorious now behold Him arise,
King and God and Sacrifice.
Alleluia, alleluia!
Sounds through the earth and skies.

O star of wonder, star of night,
Star of royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Following yonder star.

 

Joy to the world

Joy to the world! The Lord is come

Let earth receive her King!

Let every heart prepare Him room

And heaven and nature sing

And heaven and nature sing

And heaven, and heaven and nature sing

Joy to the world! the Savior reigns

Let men their songs employ

While fields and floods

Rocks, hills and plains

Repeat the sounding joy

Repeat the sounding joy

Repeat, repeat the sounding joy

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders and wonders of His love

 

Twelve Days of Xmas

On the first day of Christmas
my true love sent to me:
A Partridge in a Pear Tree

On the second day of Christmas
my true love sent to me:
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the third day of Christmas
my true love sent to me:
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the fourth day of Christmas
my true love sent to me:
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the fifth day of Christmas
my true love sent to me:
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the sixth day of Christmas
my true love sent to me:
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the seventh day of Christmas
my true love sent to me:
Seven Swans a Swimming
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the eighth day of Christmas
my true love sent to me:
Eight Maids a Milking
Seven Swans a Swimming
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the ninth day of Christmas
my true love sent to me:
Nine Ladies Dancing
Eight Maids a Milking
Seven Swans a Swimming
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the tenth day of Christmas
my true love sent to me:
Ten Lords a Leaping
Nine Ladies Dancing
Eight Maids a Milking
Seven Swans a Swimming
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the eleventh day of Christmas
my true love sent to me:
Eleven Pipers Piping
Ten Lords a Leaping
Nine Ladies Dancing
Eight Maids a Milking
Seven Swans a Swimming
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the twelfth day of Christmas
my true love sent to me:
12 Drummers Drumming
Eleven Pipers Piping
Ten Lords a Leaping
Nine Ladies Dancing
Eight Maids a Milking
Seven Swans a Swimming
Six Geese a Laying
Five Golden Rings
Four Calling Birds
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

 

Jingle Bells

Dashing through the snow,
In a one horse open sleigh
Over the fields we go
Laughing all the way.
bells on bob tail ring
making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.

Chorus
Oh jingle bells jingle bells
jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh, Hey!
Jingle bells jingle bells
Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

 

Deck the halls

Deck the halls with boughs of holly,
Fa la la la la, la la la la.
Tis’ the season to be jolly,
Fa la la la la, la la la la.

Troll the ancient Christmas Carol,
Fa la la, la la la, la la la.,
Don we now our gay apparel,
Fa la la la la, la la la la.

See the blazing Yule before us,
Fa la la la la, la la la la.
Strike the harp and join the chorus,
Fa la la la la, la la la la.

Follow me in merry Christmas
Fa la la la la, la la la la.
While I tell of Yuletide treasure,
Fa la la la la, la la la la.

 

Rudolph, the red-nosed reindeer

 

Rudolph, the red-nosed reindeer
had a very shiny nose
and if you ever saw it
you would even say it glows.

All of the other reindeer
used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
play in any reindeer games.

Then one foggy Christmas eve
Santa came to say:
“Rudolph with your nose so bright,
won’t you guide my sleigh tonight?”

Then all the reindeer loved him
as they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed reindeer,
you’ll go down in history

We wish you a Merry Christmas

 

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
Now bring us some figgy pudding
And a cup of good cheer

We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
So bring it right here

So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
So bring us some figgy pudding
And bring it right here

Good tidings we bring
To you and your king
We wish you a Merry Christmas
And a Happy New Year

!

Silent night

Vocal track (acapella)

SOLOIST

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace

1. A Jolly Jingling Carol Medley

Backing track with vocals

The backing track

Part 1

Part 2

 

Parts 1 & 2 – (split into 6 sections in the order that they are sung):

1. Part 1 – Here we come a caroling

1. Part 2

 

 

2. Part 1 – Dashing through the snow

2. Part 2

 

3. Part 1 – Deck the halls & Jingle bells

3. Part 2 – Jingle Bells

 

4. Part 1 – Jolly Old Saint Nicholas

4. Part 2 – Jolly Old Saint Nicholas

 

5. Part 1 – Up on the house top

5. Part 2 – Up on the house top

 

6. Part 1 – We wish you a merry Christmas

6. Part 2

 

The backing track – Without the vocals

 

1.

Here we come a caroling (here we come a caroling)

Here we come a caroling (here we come a caroling)

Love and joy, this season bright.

Caroling, caroling, caroling, caroling,

Let us all sing tonight!

 

2.

Dashing through the snow in a one horse open sleigh,

Over the fields we go, laughing all the way. Ha!

Bells on bobtail ring, making spirits bright.

What fun it is to ride and sing _____

A sleighing song tonight. Oh!_____

 

3.

Part 1                                                                             Part 2

Deck the halls with boughs of holly,                       Jingle bells, jingle bells, 

Fa la la la la._____                                                    Jingle all the way._______

Both

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh.______       

 

Part 1                                                                             Part 2

Deck the halls with boughs of holly,                       Jingle bells, jingle bells, 

Fa la la la la._____                                                    Jingle all the way._______

Both

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh.______ 

 

4.

Jolly Old Saint Nicholas,

Lean your ear this way!

Don’t you tell a single soul

What I’m going to say.

 

Part 1                                                                          Part 2

Christmas Eve is coming soon                              Christmas is coming, 

Now you dear old man,                                           You dear old man,

Both

Whisper what you’ll bring to me;

Tell me if you can.

 

5.

Up on the house top reindeer pause,

Out jumps good old Santa Claus.

Down through the chimney with lots of toys,

All for the little ones’ Christmas joys.

 

Ho, ho, ho, (ho, ho, ho,)                                              

Who wouldn’t go!

Up on the house-top,

Click, (click), click, (click), click (click, click).

Down through the chimney with good Saint Nick!__________

 

6.

We wish you a merry Christmas.

We wish you a merry Christmas.

We wish you a merry Christmas

And a happy New Year.

 

Happy Holidays!_________

 

2. Here comes the snow

Backing track with vocals

With the vocals with no backing track (acapella)

The backing track – Without the vocals

Part 1

Part 2

 

Here comes the snow. It’s fallin’ down.

It’s fallin’ gently upon the ground.

Here comes the snow. It’s fallin’ down.

It leaves a blanket upon the ground, ground, ground.

 

Snow, snow, snow, snow! Snow, snow, snow, snow!

Snow, snow, snow, snow! Snow, snow, snow, snow!

 

Peacefully the flakes of white

are falling down on us tonight.

Stay in by the fireside

or bundle up and go outside.

 

Down the road upon a sleigh,

just having fun this winter day.

Down a hill upon a sled

then snuggle in a winter bed.

 

Falling down, down, down, down.

Falling down, down, down.

 

repeat all

 

Here comes the snow.

 

3. The Santa Claus Rock

With the vocals

The backing track – Without the vocals

 

Wave to the people!

Stomp with your feet!

Hands on your hips.

Now twist with the beat and rock!

The Santa Claus Rock!

Oh, yeah.

Uh-huh.

The Santa Claus Rock!

repeat

 

Hey Hey! (Hey Hey!)

Ho Ho! (Ho Ho!)

Hey Hey Hey! (Hey Hey Hey!)

Ho Ho Ho! (Ho Ho Ho!)

 

Yeah, rock!

The Santa Claus Rock!

Oh, yeah.

Uh-huh!

The Santa Claus Rock!

 

Oh, yeah.

Uh-huh!

The Santa Claus Rock!

 

Oh, yeah.

Uh-huh!

The Santa Claus Rock!

 

HO HO HO!

 

PS Variety Show song

True Colors

Part 1 with vocals

Part 2 with vocals

Parts 1 & 2 together with vocals

 

Example of ‘One Voice’ choir performing ‘True Colors’

Karaoke track with voice

 

(26secs.)

Part 1  True colors

                                       Part 2 True colors

Part 1 Shining through

 

Solo 1

You with the sad eyes

Don’t be discouraged, oh I realize

It’s hard to take courage

 

Duet

In a world full of people

You can lose sight of it all

The darkness there inside you

Makes you feel so small

 

ALL

But I see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

 

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow (canon in 2 parts)

 

Solo

Show me a smile then

Don’t be unhappy

Can’t remember when

I last saw you laughing

 

Duet

If this world makes you crazy

And you’ve taken all you can bare

Then call me up

Because you know I’ll be there

 

ALL

And I see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that’s why I love you

 

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow (canon in 2 parts)

 

I see your true colors.